2 Zijn zuurstoftanks gedekt door een verzekering?

Productieomgeving

Samenwerkingspartner

Sportzeker – Onbezorgd het water op- 2 Zijn zuurstoftanks gedekt door een verzekering? ,Onze verzekering. Ons doel is dat jij onbezorgd het water op kan om te surfen, of je nu op vakantie bent of in Nederland een middagje gaat varen. We bieden daarom een complete reis- en materiaalverzekering in 1. Schades, diefstal en ongelukken zijn daarmee verzekerd. Aanvullend heb je de mogelijkheid om aansprakelijkheid bij surfongelukken af ...Machinebreukverzekering - WikipediaEen machinebreukverzekering of machineschadeverzekering is een verzekering die allerlei soorten bedrijfsmatig gebruikte machines dekt tegen alle zogenoemde van buiten komende oorzaken en bovendien tegen het eigen gebrek van de machine, indien door een van deze oorzaken materiële schade ontstaat. Normaliter sluit de verzekering aan op een eenvoudige brandverzekering, waardoor …Voorwaarden verzekering Eigen Vervoer - Microsoft

zijn van een gebeurtenis die door deze verzekering gedekt wordt. Kosten in verband met bodem-, water- of luchtverontreiniging vergoeden wij niet. Wij vergoeden maximaal € 5.000 per gebeurtenis. Dit bedrag vergoeden wij eventueel boven het verzekerde bedrag.

2 Classificatiewijzen van de verzekeringen

aan om een verzekering met een beperkte franchise af te sluiten. – Ben ik al niet gedekt? Algemene tip: ook al is dit een lastige karwei, ga toch maar even na welke verzekeringsdekking u al geniet! Uw gezin is misschien gedekt door een verzekering reisbijstand begrepen in de autoverzekering van uw bedrijfswagen of deze van uw partner.

Wat is de nieuwwaarde? - Verzekeringen vergelijken

Er zijn 2 verschillende waarden voor een woning die bij een brandverzekering worden gebruikt : de nieuwwaarde of de werkelijke waarde. De verzekerde waarde, nieuwwaarde genoemd, is de waarde waarvoor je woning is verzekerd wanneer ze helemaal zou beschadigd worden door een brand of overstroming, en waarmee je de woning opnieuw zou kunnen bouwen ...

Wanneer spreken we over ‘opzet’ in verzekeringen? 03/2018

Apr 24, 2009·De persoon die zelfmoord pleegde, had de wil om een schade te veroorzaken, m.n. zijn eigen dood. Deze schade is niet gedekt noch door de brandpolis noch door de familiale polis. Opdat de waarborguitsluiting krachtens artikel 8, lid 1 WLVO (thans artikel 62, lid 1 W.Verz.) zou gelden, moet de verzekerde een door de polis gedekte schade hebben ...

Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren

wordt gedekt door een andere verzekering; 2.1.8 hun huispersoneel, voor zover hun aansprakelijk - heid verband houdt met werkzaamheden ten behoeve van een verzekerde. 2.2 indien uit het polisblad blijkt dat de verzekering geldt voor een eenpersoonshuishouden, zijn uitsluitend verzekerd: 2.2.1 verzekeringnemer;

Opstalverzekering: dekking waterschade | Consumentenbond

Apr 15, 2021·Waterschade door een dijkdoorbraak was sinds de Watersnoodramp van 1953 bij geen enkele standaard opstalverzekeraar gedekt. Consumenten met een opstalverzekering van ASR of Ditzo zijn sinds 1 januari 2020 evenwel automatisch verzekerd voor schade door het falen van 'niet-primaire waterkeringen', zoals keringen langs regionale rivieren of kanalen.

Welke risico's zijn door de brandverzekering gedekt?

Welke risico's zijn door de brandverzekering gedekt? De brandverzekering dekt verschillende risico's, en kan tussenkomen in heel wat gevallen. Hier een overzicht van de dekkingen of waarborgen bij een brandverzekering. De brandverzekering bevat over het algemeen 3 soorten dekkingen:

Aansprakelijkheid & wie betaalt schade veroorzaakt door ...

Mijn zoontje is vandaag aangereden op school met een fiets door 2 kindjes. nu ligt zijn gezicht open en is zijn bril flink beschadigd. Bij wie moet ik de schade verhalen bij de ouders of bij de school? Reactie infoteur, 13-02-2018 Beste Anoniem, Dit hangt van de omstandigheden af, u kunt beide aansprakelijk stellen. De ouders zijn zeker ...

Bedrijfsverzekeringen en risico's

Bovendien ben je verplicht om je personeel bij ziekte 2 jaar lang minimaal 70% van zijn loon door te betalen. Daarom kun je je met een verzuimverzekering verzekeren tegen ziekte van personeel. Je verzekering betaalt in dat geval het loon van je zieke medewerker en eventueel de kosten van reïntegratie en verzuimbegeleiding.

Bedrijfsverzekeringen en risico's

Bovendien ben je verplicht om je personeel bij ziekte 2 jaar lang minimaal 70% van zijn loon door te betalen. Daarom kun je je met een verzuimverzekering verzekeren tegen ziekte van personeel. Je verzekering betaalt in dat geval het loon van je zieke medewerker en eventueel de kosten van reïntegratie en verzuimbegeleiding.

Wat is de nieuwwaarde? - Verzekeringen vergelijken

Er zijn 2 verschillende waarden voor een woning die bij een brandverzekering worden gebruikt : de nieuwwaarde of de werkelijke waarde. De verzekerde waarde, nieuwwaarde genoemd, is de waarde waarvoor je woning is verzekerd wanneer ze helemaal zou beschadigd worden door een brand of overstroming, en waarmee je de woning opnieuw zou kunnen bouwen ...

Ziekteverzekering - Kamiel

Deze kosten kunnen ontstaan als gevolg van een ziekte, ongeval of gebrek, maar ook door preventie (bv. een controle bij de tandarts). In ons land is de ziekteverzekering verplicht. Ze maakt ook deel uit van het stelsel van de sociale zekerheid. 2. Moet ik zelf een ziekteverzekering nemen of ben ik gedekt door de verzekering van mijn ouders?

Financieel verlies veroorzaakt door een vertraagde ...

Indien deze vertraging of een vermindering van de geplande activiteiten wordt veroorzaakt door materiële schade gedekt door de polis ‘alle bouwplaatsrisico’s’, kunnen de financiële verliezen en/of extra kosten worden gedekt door een verzekering ‘verlies van verwachte exploitatie’, ook wel gekend onder de naam Advanced Loss of Profit ...

Opstalverzekering: dekking waterschade | Consumentenbond

Apr 15, 2021·Waterschade door een dijkdoorbraak was sinds de Watersnoodramp van 1953 bij geen enkele standaard opstalverzekeraar gedekt. Consumenten met een opstalverzekering van ASR of Ditzo zijn sinds 1 januari 2020 evenwel automatisch verzekerd voor schade door het falen van 'niet-primaire waterkeringen', zoals keringen langs regionale rivieren of kanalen.

P&V Ideal Accidents - P&V Verzekeringen: met u, altijd en ...

16.2. Zijn uitdrukkelijk gedekt: aandoeningen door bevriezing, door felle zon, grote hitte of zonnesteek alsook aantasting van de gezondheid door ultravioletstralen ten gevolge van een gedekt ongeval. 16.3. De ongevallen ingevolge sportbeoefening als onbezoldigd liefhebber zijn gedekt. 16.4.

Ziekteverzekering - Kamiel

Deze kosten kunnen ontstaan als gevolg van een ziekte, ongeval of gebrek, maar ook door preventie (bv. een controle bij de tandarts). In ons land is de ziekteverzekering verplicht. Ze maakt ook deel uit van het stelsel van de sociale zekerheid. 2. Moet ik zelf een ziekteverzekering nemen of ben ik gedekt door de verzekering van mijn ouders?

Ziekteverzekering - Kamiel

Deze kosten kunnen ontstaan als gevolg van een ziekte, ongeval of gebrek, maar ook door preventie (bv. een controle bij de tandarts). In ons land is de ziekteverzekering verplicht. Ze maakt ook deel uit van het stelsel van de sociale zekerheid. 2. Moet ik zelf een ziekteverzekering nemen of ben ik gedekt door de verzekering van mijn ouders?

Een ziekteverzekering voor je hond of kat? Dit ... - Radio 2

Feb 05, 2020·Een hoop behandelingen zijn niet gedekt. Voor je een verzekering afsluit, moet je aandachtig de algemene voorwaarden lezen. Alleen zo kan je weten of de polis voor jou interessant is of niet. Besef dat een hele hoop ingrepen of zorgen niet gedekt worden door de verzekering. Er is ook altijd een plafond voor de uitbetalingen.

Uw aansprakelijkheid als organisator gedekt | DVV ...

Schade door contractuele aansprakelijkheid en schade aan goederen die u zijn toevertrouwd, is niet gedekt. Voor personen ouder dan 70 jaar zijn er beperkte waarborgen van toepassing voor lichamelijke ongevallen. Deze verzekering dekt geen ongevallen veroorzaakt door het gooien van voorwerpen tijdens het deelnemen aan of het inrichten van een stoet.

AR-CO verzekeraar in de bouw

Zijn niet gedekt door deze verzekering: Opdrachten die niet aangegeven zijn aan AR-CO; De aansprakelijkheid als bouwheer of als eigenaar. Kunnen gedekt worden met een voorafgaandelijk bijvoegsel: Opdrachten in België met een geschatte waarde van meer dan 50 miljoen euro; Opdrachten in het buitenland, behalve de Verenigde Staten en Canada;

Waarom is een brandverzekering ook noodzakelijk voor een ...

Daarom verplichten de meeste huurcontracten de huurder om de huurwoning te dekken met een brandverzekering. Zo kan de eigenaar er gerust op zijn dat als er schade is, die gedekt is door de verzekering van zijn huurder. Maar zelfs als dit niet verplicht is door het huurcontract, doe je er goed aan om er toch één te nemen want als je als ...

Een ziekteverzekering voor je hond of kat? Dit ... - Radio 2

Feb 05, 2020·Een hoop behandelingen zijn niet gedekt. Voor je een verzekering afsluit, moet je aandachtig de algemene voorwaarden lezen. Alleen zo kan je weten of de polis voor jou interessant is of niet. Besef dat een hele hoop ingrepen of zorgen niet gedekt worden door de verzekering. Er is ook altijd een plafond voor de uitbetalingen.

Hoofdstuk II. Verplichte verzekering (art. 2-9)

De verzekering met betrekking tot een door artikel 1 met een motorrijtuig gelijkgestelde aanhangwagen moet alleen de schade dekken die door de niet gekoppelde aanhangwagen wordt veroorzaakt. § 2. Voor schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels is de dekking onbeperkt.

Wat dekt een familiale verzekering? | DVV verzekeringen

Geleende goederen zijn niet altijd gedekt door uw familiale verzekering. Als u bij DVV Verzekeringen uw familiale verzekering hebt uitgebreid met de optie Pack Familiale Extra kan u ook vgedekt voor de schade aan geleende goederen of aan toevertrouwde huisdieren. Belangrijk: schade aan jetski’s of de verdwijning van juwelen zijn ook door de ...

Copyright ©AoGrand All rights reserved